شبکه اشتراک دانش آیلــود وقتي من يک سيب داشته باشم و تو هم يک سيب داشته باشي، اگر من سيب خود رابه تو و تو سيب خودت را به من بدهي هر دو بازهم يک سيب داريم. اما اگر من يک علم و تو هم علم ديگري داشته باشي واين علوم را به هم بدهيم در پايان هر دو داراي دو علم خواهيم شد.

شبکه اشتراک گذاري دانش آیـلـــود با هدف فراهم آوردن بستري جهت ياد دادن و ياد گرفتن دانش و علومي که در ذهن و مغز تک تک افراد جامعه است (حتي به ظاهر کم ارزش) متولد شده.

در اين شبکه هر شخصي با هر سطح توانايي و دانشي مي تواند دانسته ها و تجربيات خود را در هر زمينه اي با ديگران به اشتراک بگذارد و ضمن جمع آوري و طبقه بندي کردن دانش و علوم خود، آنها را با ديگران نيز شريک شود.
ارسال دانش
صفحات پیشنهادی
آموزش ویندوز 8.1
جاذبه های گردشگری ایران
کلاس درس